Priser og klasser Lyderhorn Opp

Konkurranseklasse
Ungdom (fra 10-19 år): kr 200,-
Voksne (fra 20 år og oppover): kr 250,-
Trimklasse
Barn (opptil 13 år): kr 100,-
Ungdom (fra 14-19 år): kr 150,-
Voksne (fra 20 år og oppover): kr 200,-
Familierabatt 2 voksne + 2 barn: kr 500,- deretter kr 50,- pr. barn (max 5 personer). Engangslisens kommer i tillegg for dem som ikke har helårslisens i Friidrettsforbundet. Denne inneholder også en forsikring.
Klasseinndeling i konkurranseklasse
Kvinner: 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 23-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84
Menn: 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 23-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84